Savjetovanje o regulatornom okruženju za platforme, internetske posrednike, podatke, računalstvo u oblaku i kolaborativnu ekonomiju

Grafika: uz odobrenje Europske komisije

Europska komisija objavila je 24. rujna 2015. godine savjetovanje o regulatornom okruženju za platforme, internetske posrednike, podatke, računalstvo u oblaku i kolaborativnu ekonomiju.

Ovo savjetovanje provodi se slijedom utvrđenih mjera iz Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu usvojene 6. svibnja 2015. godine, a podijeljeno je na četiri područja. Prva grupa pitanja iz upitnika pokriva područje internetskih platformi (npr. pretraživača, društvenih medija, stranica za razmjenu video sadržaja i sl.) koje imaju sve značajniju ulogu u društvenom i gospodarskom životu te donose mnoge prednosti potrošačima i dobavljačima, dopuštajući sudionicima na tržištu da iskoriste prednosti digitalizacije i e-trgovine. Uloga internetskih platformi je općenito ocijenjena kao korisna, međutim, način na koji one funkcioniraju otvara određena pitanja koja zahtijevaju daljnja istraživanja, a jedno od značajnijih svakako je i zaštita potrošača. Druga grupa pitanja odnosi se na borbu protiv nezakonitog sadržaja na internetu te preispituje treba li zahtijevati od posrednika, davatelja usluga na internetu, da preuzmu veću odgovornost i brigu pri načinu upravljanja mrežama i sustavima (dužna pažnja). Treće područje pokriva inicijativu slobodnog tijeka podataka unutar EU-a kako bi se maksimalno povećao potencijal za digitalno gospodarstvo u Europi dok četvrto područje upućuje na pitanja vezana za kolaborativnu ekonomiju.

Iznesena stajališta sudionika u ovom savjetovanju pružit će Europskoj komisiji informacije za potrebe pripreme inicijativa koje su dio Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu kao i za predstojeću Strategiju unutarnjeg tržišta za robu i usluge, koja se planira za listopad 2015. godine.

Upitniku je moguće pristupiti na sljedećoj poveznici.

 

Datum novosti: 29.9.2015.