Objavljeno javno savjetovanje Europske komisije o evaluaciji i modernizaciji zakonodavnog okvira u području provedbe prava intelektualnog vlasništva

Dana 9. prosinca 2015. godine Europska komisija (EK)  je objavila javno savjetovanje o evaluaciji i modernizaciji zakonodavnog okvira u području provedbe prava intelektualnog vlasništva.
 
Objavom ovih konzultacija EK želi prikupiti mišljenja svih zainteresiranih strana, posebno nositelja prava intelektualnog vlasništva, državnih institucija, predstavnika pravosuđa i odvjetništva, posrednika, potrošača i civilnog društva o tome je li postojeći zakonodavni okvir u području  provedbe prava intelektualnog vlasništva još uvijek odgovarajući, posebno u on-line okruženju, ili ga je potrebno u određenoj mjeri mijenjati.
 
Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva, koja je predmet razmatranja, odnosi se na sva prava intelektualnog vlasništva a uređuje pravila građanskih postupaka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva. EK i ovom prilikom naglašava horizontalni značaj ove Direktive, koja je usmjerenja na jačanje zaštite svih prava intelektualnog vlasništva. Direktivom se zahtijeva od država članica EU-a da primjenjuju učinkovite zakonske mjere koje će doprinijeti suzbijanju povreda prava intelektualnog vlasništva a nositeljima prava omogućava skup mjera i postupaka koji im stoje na raspolaganju u cilju zaštite prava od povrede.
 
Težište se sada stavlja na suzbijanje povreda prava intelektualnog vlasništva koje se čine na komercijalnoj razini.
 
Za provedbu ovog javnog savjetovanja EK je pripremila pet različitih upitnika a svaki od njih namijenjen je određenoj grupi dionika sustava, kako su uvodno navedene. Javno savjetovanje biti će otvoreno do 15. travnja 2016. godine, a u savjetovanju možete sudjelovati putem sljedeće poveznice

Datum novosti: 10.12.2015.