Objavljeno osmo izdanje glasila EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva

Obavještavamo vas da je Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva (dalje: EU Promatračnica) koja djeluje pri Uredu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (OHIM-u) objavila osmo izdanje svoga glasila „The Observatory Newsletter” (prosinac, 2015.).

U ovom broju glasila navodi se kako su 2015. godinu obilježile studije o negativnim učincima krivotvorenja koje su objavljene od strane OHIM-a te se ističe važnost takvih studija i podataka koje one prikazuju, a isti trend objave studija najavljuje se i za 2016. godinu.

Nadalje, u glasilu je objavljena vijest o tome kako su u protekla tri mjeseca Francuska, Hrvatska, Grčka, Latvija i Finska započele s dostavljanjem podataka o zadržanoj robi na tržištima unutar svojih granica u bazu podataka ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool), te sada broj država članica EU-a koje pružaju takve podatke iznosi 15. ACIST je baza podataka na razini EU-a u kojoj se prikupljaju statistički podaci o krivotvorenoj i piratskoj robi koja je zadržana na granicama svih zemalja članica EU-a, te ujedno pruža informacije o zadržanoj robi u okviru nacionalnih tržišta država članica.

U glasilu je objavljen izvještaj s četvrte Plenarne sjednice EU Promatračnice održane u listopadu 2015. godine kao i s drugih stručno-edukacijskih aktivnosti te su najavljeni sastanci koji će se održati u predstojećem razdoblju.

U glasilu se obrađuju i druge teme vezane uz provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Glasilo je dostupno na sljedećoj poveznici.

 

Datum novosti: 21.12.2015.