Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) - novo ime najveće agencije Europske unije

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) - novo je ime najveće EU agencije.

Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (OHIM) danas je promijenio ime u Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Promjena je rezultat stupanja na snagu Nove direktive (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ime žig Zajednice mijenja se u žig Europske unije (EUTM). Pristojbe koje se plaćaju Uredu također će se promijeniti, što će rezultirati ukupnim smanjenjem njihova iznosa.

Od svog osnutka 1994. godine EUIPO je obradio više od 1,5 milijuna prijava žiga iz gotovo svake zemlje i regije u svijetu.

O EUIPO

EUIPO je najveća decentralizirana agencija EU-a, sa sjedištem u Alicanteu, Španjolska. Ona upravlja registracijom žiga Europske unije (EUTM) i registriranog dizajna Zajednice (RCD), od kojih oba pružaju zaštitu intelektualnog vlasništva u svih 28 zemalja članica EU-a.

Priopćenje za medije

Datum novosti: 4.4.2016.