Stop krivotvorinama

Objavljene dvije nove studije Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavio je dvije nove studije vezane uz područje zaštite autorskih i srodnih prava.

Prva studija objavljena je pod naslovom „Izvješće iz 2018. godine o ispitivanju zakonite ponude na Internetu - filmovi“. Istraživanje je provedeno krajem 2017. godine, kako bi se ocijenilo iskustvo potrošača s pristupanjem digitalnom filmskom sadržaju putem zakonitih internetskih izvora. Radi se o uslugama videozapisa na zahtjev, engl. video-on-demand. Ispitivanje je provedeno u nekoliko država članica Europske unije odnosno u Austriji, Bugarskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Latviji, Poljskoj, Švedskoj, Sloveniji i Ujedinjenoj Kraljevini. Filmovi su podijeljeni u nekoliko kategorija, a istraživanje je pokazalo da se pretragom dostupnih izvora najlakše pronađu međunarodni filmovi (filmovi producirani izvan EU-a), dok dostupnost ostalih kategorija filmova zaostaje. Istraživanje je također pokazalo da je u svim zemljama najteže bilo pronaći dokumentarne filmove. U raspravi o iskustvima korisnika s uslugama videozapisa na zahtjev bilo je vidljivo da će korisnici koji imaju konkretne preferencije u pogledu filmskih sadržaja pretraživati ponudu više internetskih servisa kako bi došli do željenog sadržaja i smatraju da je ponekad potrebno predugo čekati da film dođe u internetsku distribuciju.Dio njih će se zbog toga moguće okrenuti nezakonitim filmskim internetskim izvorima, drugi dio će film pogledati u kinu, dok će ostatak pričekati objavu filma na internetskim servisima, pri čemu ističu da im je prihvatljiv rok od najviše šest mjeseci da film bude pušten u distribuciju. Rezultati ovoga istraživanja dostupni su na sljedećoj poveznici.

Druga studija objavljena je pod naslovom „Izvještaj o istraživanju djela siročadi iz 2017. godine“. Autorska djela kao što su knjige, publikacije, filmovi i drugi predmeti zaštite, koja još uživaju autorskopravnu zaštitu, mogu biti proglašena djelima siročadi ako njihovi autori ne budu utvrđeni ili pronađeni unatoč pažljivoj potrazi koju provodi nadležna institucija odnosno ustanova. Djela siročad (engl. orphan works) uređena su na razini Europske unije Direktivom 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi. Od 2014. godine u EUIPO-u je uspostavljena Baza podataka o djelima siročadi te ovlaštena tijela država članica EU-a dojavljuju podatke o djelima siročadi radi njihova unosa u navedenu europsku bazu podataka. Tijekom 2017. godine EUIPO je proveo online istraživanje o korištenju Baze podataka o djelima siročadi, kako bi se utvrdili eventualni problemi i kako bi se osiguralo odgovarajuće korištenje tako uspostavljenog sustava. U istraživanju je sudjelovalo 120 pravnih i fizičkih osoba iz 26 zemalja (25 država članica EU-a i jedna država članica EGP-a) te je pokazalo da su korisnici uglavnom zadovoljni odnosno imaju pozitivna iskustva u korištenju Baze podataka o djelima siročadi. Nadležne ustanove, međutim, ukazuju na dugotrajnost i složenost postupaka pažljive potrage koja mora prethoditi proglašavanju konkretnog djela djelom siročetom, te nedostatke financijskih i ljudskih resursa, što svakako usporava postupke masovne digitalizacije u ovom području. Cjelokupni rezultati istraživanja dostupni su putem sljedeće poveznice.

Ujedno podsjećamo i na studiju objavljenu nedavno, također u ovom području, pod nazivom „Sustav deponiranja audiovizualnih djela“, o kojoj smo vas izvijestili na našim internetskim stranicama.

 

Datum novosti: 16.4.2018.

Ispiši stranicu