Stop krivotvorinama

Mjere i aktivnosti na provedbi i poštivanju prava

S obzirom na razmjere problema i društveni značaj povreda prava intelektualnog vlasništva, u prvom redu krivotvorenja i piratstva, uz redovnu provedbu zakona od strane nadležnih tijela i sudova u Republici Hrvatskoj poduzimaju se i druge aktivnosti s ciljem povećanja stupnja uvažavanja i poštivanja prava intelektualnog vlasništva.

Nacionalnom strategijom razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske za razdoblje 2010-2012, koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 1. travnja 2010. godine, obuhvaćen je niz mjera na razvoju nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva koji ima za cilj osigurati optimalne uvjete za primjenu intelektualnog vlasništva kao poluge gospodarskog rasta i pokretača znanstvenog, kulturnog i ukupnog  društvenog napretka.

Jedan od 6 strateških ciljeva Nacionalne strategije je i povećanje stupnja uvažavanja i poštivanja prava intelektualnog vlasništva za čije je postizanje predviđen niz mjera, od kojih je dio već proveden ili se kontinuirano provodi.

Pri tome se posebna pažnja posvećuje povećanju stupnja javne svijesti o važnosti i vrijednosti intelektualnog vlasništva, s kojim ciljem su nadležna tijela i partnerske organizacije iz javnog i privatnog sektora sastavile zajedničku Komunikacijsku strategiju za podizanje razine javne svijesti o poštivanju i provedbi prava intelektualnog vlasništva za razdoblje 2010 – 2012. Provedba Komunikacijske strategije obuhvaća niz aktivnosti koje uključuju provedbu javnih kampanja usmjerenih na informiranje javnosti o društvenom značaju sustava zaštite intelektualnog vlasništva. Poseban naglasak daje se na informiranje potrošača o rizicima krivotvorenja i piratstva, osobito opasnosti od krivotvorina opasnih po ljudsko zdravlje i sigurnost. Također, javnost se redovito izvješćuje o aktivnostima na provedbi prava intelektualnog vlasništva od strane pojedinih nadležnih tijela, kao i o značajnijim rezultatima u tom području. Jedna od značajnih aktivnosti na informiranju javnosti je i uspostavljanje ove internetske stranice, kao zajedničke stranice nadležnih tijela, javnih organizacija i udruga nositelja prava te potrošača. Uz navedeno, Vlada i nadležna tijela nastoje širiti poznavanje društvenog značaja intelektualnog vlasništva podupiranjem izrade relevantnih znanstvenih i  stručnih studija iz ovog područja, kao i praćenjem međunarodnih stručnih studija, te njihovom prezentacijom u javnosti i relevantnim stručnim krugovima.

S ciljem povećanja učinkovitosti zakonskog ostvarivanja (provedbe) prava intelektualnog vlasništva Vlada i nadležne institucije poduzele su i poduzimaju niz mjera. Među njima posebno treba istaknuti jačanje koordinacije i suradnje između nadležnih tijela i javnih organizacija, kao i organizacija nositelja prava te potrošača, uspostavljanjem trajnog formalnog mehanizma koordinacije, rezultat čega je i ova zajednička internetska stranica. Kroz ovaj mehanizam nastoji se osigurati i bolja međusobna razmjena informacija, priprema i implementacija zajedničkih projekata, stručna potpora jačanju sustava provedbe prava, praćenje svjetskih trendova i implementacija najbolje prakse, kao i sustavno i integrirano praćenje statističkih podataka o povredama prava intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj.

 

Ispiši stranicu