Stop krivotvorinama

Sudska praksa

Na internetskim stranicama Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva, koja djeluje pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), dostupna je baza podataka pravne prakse u području prava intelektualnog vlasništva (eSearch Case Law).

Baza podataka obuhvaća izbor prvostupanjskih odluka EUIPO-a te odluka Žalbenog vijeća EUIPO-a, presuda Općeg suda, presuda Suda Europske unije te značajnijih presuda nacionalnih sudova država članica Europske unije u području provedbe prava intelektualnog vlasništva.
 
Baza podataka sadrži i odluke nadležnih hrvatskih sudova, a bazu je moguće pretražiti označavanjem jezika zemlje čiju pravnu praksu se želi pretražiti (u polju: Language). Detaljnije upute za pretraživanje baze podataka dostupne su ovdje.
 
Sudska praksa nacionalnih sudova uvrštena u bazu podataka eSearch Case Law obuhvaća sva prava intelektualnog vlasništva.
 
Također, europska pravna praksa u području provedbe prava intelektualnog vlasništva analizirana je u više izvještaja EUIPO-a koji se redovito ažuriraju, a navedeni izvještaji dostupni su ovdje.

Ispiši stranicu