Stop krivotvorinama

Električni i elektronički proizvodi

Najčešće krivotvoreni proizvodi iz ove grupe proizvoda su kućanski aparati, baterije, mobilni telefoni i punjači za mobilne telefone.
Krivotvoreni kućanski aparati neprovjerene su i u pravilu slabije kvalitete u odnosu na originalne proizvode, što može prouzročiti ne samo učestale kvarove proizvoda nego i električne udare, a posljedično tome i ozbiljne ozljede ili smrt osobe koja aparatom rukuje.
Kod krivotvorenih baterija veću opasnost od jednokratnih predstavljaju punjive baterije zbog opasnosti da se u procesu punjenja zapale ili eksplodiraju. Posebnu opasnost u tom smislu predstavljaju krivotvorene baterije za mobilne telefone jer do eksplozije može doći u neposrednoj blizini korisnika telefona u slučaju da se baterija puni tijekom telefoniranja.
Krivotvoreni mobilni telefoni mogu se podijeliti u dvije skupine - funkcionalne i nefunkcionalne. Vrlo često krivotvoreni mobilni telefoni uopće nisu funkcionalni, što znači da je imitiran samo njihov vanjski oblik, a ukoliko ih se ipak može uključiti, putem njih se ne može ostvariti mobilna telefonska komunikacija.
Funkcionalni krivotvoreni telefoni su sofisticiranije krivotvorine putem kojih se može ostvariti komunikacija, ali vrlo često nemaju sve ostale funkcije koje određeni model ima. Ovakvi mobilni telefoni su opasniji po korisnika jer zbog ušteda u proizvodnji i ispitivanju u pravilu ne udovoljavaju propisima o dozvoljenim granicama štetnog zračenja koje emitira antena mobilnog aparata.
Krivotvoreni punjači za mobilne telefone u pravilu ne udovoljavaju propisanim tehničkim zahtjevima, te pri uporabi takvih uređaja postoji visok rizik od električnog udara ili eksplozije bilo punjača bilo mobilnog aparata.

 

Ispiši stranicu