Stop krivotvorinama

Gospodarski značaj

Inovativnost i kreativnost potpomognuti stvaranjem i distribucijom intelektualnog vlasništva danas su ključni pokretač razvoja i ekonomskog rasta u svijetu.
Krivotvorenje i piratstvo predmeta zaštite pravom intelektualnog vlasništva globalni je problem, koji može imati negativne učinke na zdravlje i sigurnost građana, prijetnja je razvoju gospodarstva, uzrokuje gubitke radnih mjesta i narušava uspostavljeni sustav zaštite intelektualnog vlasništva.

Prema nekim istraživanjima procjenjuje se da ukupna globalna vrijednost krivotvorenih i piratiziranih proizvoda  iznosi između 455 i 650 milijardi dolara godišnje, od čega 58% otpada na međunarodnu trgovinu ovim proizvodima, 32% na domaću proizvodnju i potrošnju, a 10% na digitalne piratske proizvode. Povrh toga, procjenjuje se da širi društveni gubici u smislu smanjenih prihoda države i povećanih društvenih troškova iznose više od 125 milijardi dolara godišnje, te da se zbog krivotvorenja i piratstva godišnje u svijetu gubi najmanje 2.5 milijuna legalnih radnih mjesta.

U 2020. godini, slijedom carinskog nadzora nad uvozom robe u Hrvatsku, zaustavljeno je i uništeno ukupno 261.216 komada krivotvorenih proizvoda, ukupne maloprodajne vrijednosti 5.138.858,24 eura, dok je na unutarnjem tržištu, temeljem provedenog nadzora nad povredama propisa iz područja intelektualnog vlasništva, privremeno oduzeto proizvoda u ukupnoj vrijednosti od 2.459.023,35 eura, što ukazuje na to da je globalni problem krivotvorenja i piratstva prisutan i u Hrvatskoj i odražava se negativno i na razvoj domaćeg gospodarstva. Detaljniji podaci dostupni su u Godišnjem statističkom izvješću o povredama prava intelektualnog vlasništva.

Procjenjuje se da industrije utemeljene na autorskom pravu u Hrvatskoj godišnje generiraju oko 4,3% BDP-a, što govori o razmjerima utjecaja piratstva na gospodarstvo.

 

Ispiši stranicu