Stop krivotvorinama

Carinske mjere

Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Carinska uprava

Carinske mjere za provedbu prava intelektualnog vlasništva pokreću se po službenoj dužnosti ili na temelju zahtjeva nositelja prava. Provode se u skladu s Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva, Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1352/2013 od 4. prosinca 2013. o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom br. 608/2013, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/582 od 12. travnja 2018. godine o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1352/2013 o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništvaZakonom o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN 4o/2016) i drugim relevantnim propisima. Carinska tijela će privremeno zadržati robu za koju se sumnja da se njome povrjeđuje neko od prava intelektualnog vlasništva i ona će biti pod carinskim nadzorom sve do okončanja postupka. Na ovaj način pruža se mogućnost nositelju prava odnosno njegovom pravnom zastupniku da pregleda robu, izuzme uzorke i provede ispitivanje je li u konkretnom slučaju počinjena povreda. Nositelj prava može zatražiti uništenje robe kojom se povrjeđuje njegovo pravo intelektualnog vlasništva odnosno pokrenuti odgovarajući sudski postupak za zaštitu svojih prava intelektualnog vlasništva.

 

Ispiši stranicu