Stop krivotvorinama

Građanskopravna zaštita

Trgovački sudovi

U Republici Hrvatskoj su za odlučivanje o građanskopravnim stvarima nadležni sudovi opće nadležnosti i trgovački sudovi specijalizirani za suđenje u određenim vrstama sporova. Za provedbu građanskopravne zaštite prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj nadležno je u prvom stupnju pet trgovačkih sudova, sa sjedištem u Zagrebu, Splitu, RijeciOsijeku i Dubrovniku. Parnični postupak, kao redoviti put pravne zaštite u području građanskopravnih odnosa, pokreće se podnošenjem tužbe zbog povrede prava intelektualnog vlasništva nadležnom sudu.

Visoki trgovački sud odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju te odlučuje o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova.

Stupanjem Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji na području Republike Hrvatske počeli su vrijediti i žigovi Europske unije te dizajn Zajednice koje registrira Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), sa sjedištem u Alicanteu, Španjolska, a radi se o jedinstvenim pravima koja vrijede na teritoriju svih zemalja članica Europske unije.
Trgovački sud u Zagrebu određen je da bude sud žiga Europske unije i dizajna Zajednice nadležan u prvom stupnju za sporove u vezi žigova Europske unije i dizajna Zajednice na području Republike Hrvatske, dok je za odlučivanje u drugom stupnju nadležan Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

Ispiši stranicu