Stop krivotvorinama

Kaznenopravna zaštita

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova provode kriminalistička istraživanja vezana uz otkrivanje i sprječavanje kaznenih djela za koja se kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti, pa tako i u vezi s kaznenim djelima koja kao zakonsko obilježje imaju povredu prava intelektualnog vlasništva. Ako postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti, poduzimaju se odgovarajuće mjere i postupci propisani posebnim propisima (prikupljaju se potrebne obavijesti od fizičkih i pravnih osoba, izuzima se dokumentacija i drugi dokazni materijali, a mogu se poduzeti i dokazne radnje, kao što su pretraga stana osumnjičenika ili pretraga pokretnih stvari kao što su vozilo, računalo ili druga elektronička sredstva za prijenos podataka). U slučaju postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo protiv intelektualnog vlasništva, podnosi se kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo je dio pravosudnog sustava Republike Hrvatske. Ustavom Republike Hrvatske određeno je da je Državno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje je ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava. Državno odvjetništvo ovlašteno je progoniti počinitelje kaznenih djela za koje se kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti te u tu svrhu poduzimati potrebne radnje radi otkrivanja kaznenih djela i pronalaženja počinitelja. Državno odvjetništvo zaprima kaznene prijave, razmatra njihov sadržaj, prikuplja dodatne potrebne obavijesti i provodi dokazne radnje, te nakon provedenog postupka donosi odluku povodom kaznene prijave. Nadalje, Državno odvjetništvo podiže i zastupa optužni akt pred nadležnim sudovima, te je ovlašteno podnijeti žalbu protiv nepravomoćnih sudskih odluka. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je stvarno i mjesno nadležno u predmetima kaznenopravne zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Općinski i županijski sudovi

U kaznenim predmetima u Republici Hrvatskoj sude općinski sudovi, županijski sudovi i Vrhovni sud Republike Hrvatske. Općinski kazneni sud u Zagrebu nadležan je za postupanje u svim predmetima kaznenopravne zaštite intelektualnog vlasništva. Optužni akt zbog ove vrste kaznenih djela podnosi Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu ili, u posebnim slučajevima predviđenim zakonom, oštećenik kao tužitelj. Protiv presuda Općinskog suda u Zagrebu nezadovoljna strana (okrivljenik, općinski državni odvjetnik ili oštećenik kao tužitelj) može izjaviti žalbu, o kojoj odlučuje županijski sud.
 

 

Ispiši stranicu